ROZWIJAMY WSPÓLNIE:

Umiejętności osobiste:

Radzenie ze stresem
Asertywność
Zarządzanie sobą w czasie
Stawianie i osiąganie celów
Podejmowanie decyzji
Rola przekonań w osiąganiu wyników
Skupienie na rozwiązaniach
Kreatywność
Nawyki skutecznego działania
Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy feedback
Program work/life balance i wellness
Osiąganie sukcesu
Personal Performance Management
Zaawansowane narzędzia komunikacyjne:
* zadawanie pytań prowadzących do rozwiązań *jak rozwiązywać konflikty
*jak się komunikować, by osiągać cele
Prezentacja i wystąpienia publiczne

Kompetencje przywódcze:

Leadership for Growth (1 & 2)
Zmiana struktury firmy
Leadership (Horse Asissted Education)

Współpraca:

High Effective Teams
Współpraca w zespole
Budowanie zespołu w oparciu o insight
Personal & Team Effectiveness
Budowanie zespołu
Team work (Horse Asissted Education)
Team Performance Coaching

Umiejętności menadżerskie:

Kluczowe/decydujące konfrontacje:
* jak radzić sobie z niedotrzymanymi obietnicami i złymi nawykami
Zadawanie pytań w zarządzaniu ludźmi
Management skills for every day life
Menedżer coachem - jak rozmawiać żeby osiągnąć rezultaty
Prowadzenie rozmów oceniających
Rola menedżera we wprowadzaniu zmian
Jak się komunikować, by osiągać cele
Umiejętności menedżerskie
Prowadzenie spotkań/zebrań
Motywowanie
Jak prowadzić rozmowy rozwojowe?
* positive power and influencing * ocena pracownicza
* kalibracja ocen pracowniczych * zarządzanie zmianą

Projekty specjalne:

Spotkania dedykowane Zarządom
Wdrożenie menedżera obejmującego nowy zespół:
*awans pionowy, *awans poziomy
Gdy w zespole coś nie gra, czyli interwencja związana
z rozwiązywaniem trudnych sytuacji
Chat’y z psychologiem/coachem (FB)
Zmiana postaw i zachowań pracowników/kadry menedżerskiej
Spotkania typu 'off-site' oraz 'kick off'
Programy budowania zaangażowania pracowników
Programy dla Trenerów i Coachów wewnętrznych
Wyjazdy zagraniczne mające na celu połączenie odpoczynku
z budowaniem wglądu we własne funkcjonowanie
Programy budowania poczucia szczęścia u pracowników