WSPÓŁPRACUJEMY Z:

 • Zarządami
 • Kadrą menedżerską
 • Talentami
 • Trenerami
 • Pracownikami

Zarządzamy programami dla osób indywidualnych oraz grup od kilku o kilkuset osób. Działamy na jednym oraz wielu celach, w krótkiej i długiej perspektywie.

ZAJMUJEMY SIĘ:

 • Kompetencjami miękkimi
 • Budowaniem świadomości
 • Zmianami
 • Ulepszaniem
 • Zaangażowaniem
 • Efektywnością
 • Operacjami
 • Interwencjami kryzysowymi
 • Środowiskiem pracy
 • Szczęściem

JAK PRACUJEMY:

 • Rzetelnie
 • Niestandardowo
 • Myśląc w trakcie
 • Elastycznie
 • Korzystając z autorskich metodologii re-think

Realizujemy projekty tak, aby poprzez ROZWÓJ osobisty CZŁOWIEKA, rozwijać FIRMY i osiągać cele biznesowe. DAJEMY ROZWIĄZANIA, INSPIRACJE oraz NOWE SPOJRZENIE. BEZPIECZEŃSTWO dzięki wieloletniemu doświadczeniu. MOŻLIWOŚĆ ZATRZYMANIA i REFLEKSJI, koniecznych do nauczenia się nowych strategii działania. DOBRĄ ENERGIĘ, będącą napędem do wytrwania w zmianach.

NIESTANDARDOWĄ OFERTĘ, zawierającą w sobie elastyczne warunki współpracy.
Możliwość odnalezienia potencjału w sobie, zespole i całej organizacji.

ORGANIZUJEMY:

 • Szkolenia miękkie i operacyjne
 • Spotkania moderowane
 • Coachingi indywidualne i zespołowe
 • Niestandardowe projekty rozwojowe
 • Konsultacje indywidualne i zespołowe
 • Diagnozy (360stopni, AC/DC, Insights, i inne)
 • Konferencje
 • Programy rozwojowe/naprawcze/etc.
 • Shadowing
 • Budowanie i wdrażanie standardów (np. menedżerskich, kodeks wartości, etc.)
 • Interwencje kryzysowe (na poziomie jednostki, zespołu, firmy)
 • Projekty integracyjne
 • Mediacje