Warsztaty/Szkolenia

W trakcie warsztatów wykorzystujemy szeroką gamę technik pracy tak, aby dotrzeć do wszystkich uczestników i istotnie wpłynąć na rozwój ich kompetencji. Robimy to m.in. przez:

  • aktywne ćwiczenie składowych umiejętności i towarzyszący mu transfer wiedzy – w ten sposób umożliwiamy rozwój złożonych kompetencji.
  • tworzenie warunków by uczestnicy pełniej wykorzystywali już posiadane doświadczenie i zdobywaną podczas szkolenia wiedzę – przez to umożliwiamy bardziej efektywną asymilacje umiejętności.
  • symulacje sytuacji wykorzystania rozwijanych umiejętności – w ten sposób inspirujemy do odkrycia nowych sposobów działania, zmiany dotychczasowych nawyków.
  • konstruktywny feedback i skłanianie do refleksji – przez to każdy z uczestników identyfikuje mocne i wymagające wzmocnienia strony oraz świadomie planuje dalszy rozwój umiejętności, staje się kreatorem swojego rozwoju.

Szkolenia prowadzone są z uwzględnieniem specyfiki potrzeb uczestników a proponowane techniki każdorazowo dobierane są specjalnie do celów projektu. W trakcie każdego warsztatu uczestnicy zajęć biorą udział w ćwiczeniach i innych formach aktywności precyzyjnie skonstruowanych, aby realizowane treści zostały dogłębnie zrozumiane i przyswojone. Dlatego każda sytuacja, cechująca się wykorzystaniem sporej dawki emocji, jest następnie dokładnie omawiana i interpretowana. Taka procedura sprzyja intelektualnemu przyswojeniu nowej wiedzy i wspomaganiem jej wdrażania w działania dnia codziennego. Zajęcia obfitują w gry, symulacje, ćwiczenia, osadzone w pogłębionym kontekście teoretycznym. Praca odbywa się też z wykorzystaniem indywidualnych doświadczeń uczestników, w odniesieniu do realnych zagadnień i kłopotów, które wystąpiły w rzeczywistych sytuacjach zawodowych.

Coachingi indywidualne/zespołowe

Pracując coaching’owo każdorazowo dokładnie ustalamy pożądane rezultaty i tak dobieramy metody pracy, by w najkrótszym możliwym czasie uzyskać trwałe zmiany zachowania. Posługujemy się metodami zgodnymi z wytycznymi ICC oraz ICF.

Mentoring

W trakcie mentoringu doświadczeni menedżerowie dzielą się swoją wiedzą z Uczestnikami, tak by poszerzać ich spektrum działań.

Facylitowanie/Moderowanie spotkań

W trakcie tych aktywności służymy swoją pomocą, by wspólnie wypracować rozwiązania, które w znaczącym stopniu wpłyną na efektywność biznesu. .

Napisz do nas