Regulamin serwisu www.d4e.eu

Development Company Olga Rzycka
ul. Polna70
05-420 Józefów

REGULAMIN SERWISU WWW.D4E.EU

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Właścicielem Serwisu www.d4e.eu (zwanego danej „Serwisem”) jest Development Company Olga Rzycka z siedzibą w Józefowie, ul. Polna70, 05-420, o numerze NIP 5512329125 , zwana dalej „Właścicielem”.
  2. Każda osoba korzystająca z zasobów Serwisu (zwana dalej „Użytkownikiem”) przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
  3. Korzystanie oraz rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
  4. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie. Niektóre z nich mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
 2. Działalność Właściciela i Serwisu:
  1. Przedmiotem działalności Właściciela jest organizacja szkoleń i warsztatów kulinarnych.
  2. Oferta Serwisu kierowana jest do osób fizycznych, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz jednoosobowych działalności gospodarczych chcących skorzystać z usług oferowanych przez Właściciela.
  3. Oferta jest składana drogą telefoniczną lub elektroniczną, po uprzednim kontakcie Użytkownika z Właścicielem za pośrednictwem Serwisu oraz telefonicznym doprecyzowaniu preferencji Użytkownika zainteresowanego usługą.
 3. Dane osobowe:
  1. Właściciel Serwisu będący administratorem danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135).
  2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wyłącznie po zaakceptowaniu przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane do celów kontaktowych i archiwizacyjnych właściciela Serwisu.
 4. Postanowienia końcowe:
  1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu i wchodzi w życie z dniem publikacji

Napisz do nas